Centrum symulatorów wyścigów

Regulamin Porsche SUPERCUP 2017-05-18

Regulamin Porsche SUPERCUP

Wpisowe do ligi - opłata wynosi 50 zł za każdego uczestnika.
Jednorazowo uiszczona opłata, umożliwia udział we wszystkich wyścigach ligowych.
W lidze nie ma limitu miejsc(w jednym wyścigu uczestniczy 5.ciu kierowców, przy większej ilości chętnych, organizowane będzie kilka wyścigów)

Każdy z kierowców biorący udział w zawodach zobowiązany jest do zgłoszenia chęci uczestniczenia w wyścigu najpóźniej 24h przed startem.

Główne zasady wyścigu

Prawdopodobnie najważniejsza zasada - uderzenie w samochód znajdujący się przed Tobą(Running into the car ahead of you):
RA-1 Obowiązkiem kierowcy jadącego z tylu jest, podjecie wszelkich działań, ostrożności i odpowiedzialności, by nie wjechać w samochód z przodu.
RA-2 Kierowca jadący z przodu nie może złośliwie, czy nieodpowiednio hamować ani zwalniać.
Upraszczając, jeśli jedziesz za kimś, Twoją odpowiedzialnością jest uniknięcie kontaktu. Kierowca przed Tobą nie musi Cię unikać. Kierowca ten ma jednak prawo być wolniejszym i używać dłuższej drogi hamowania, wcześniejszych punktów hamowania. Jest upoważniony by skręcać wcześniej lub później i zbliżać się do wierzchołka zakrętu wcześniej lub później.
Ma prawo być niekonsekwentny i niepewny. Od kierowcy z tyłu wymagane jest by przewidywał możliwość, że kierowca z przodu może mieć dłuższą strefę hamowania. Powinien dostosować swoja jazdę zawsze zachowując odstęp.
Sytuacje kontaktowe (Contact Concessions)
CC-1 Jeżeli dojdzie do kontaktu między pojazdami, który pozwoli sprawcy zdarzenia na zyskanie pozycji względem poszkodowanego, sprawca powinien ustąpić poszkodowanemu i umożliwić mu powrót na pozycję, którą zajmował przed zdarzeniem. Sprawca powinien to uczynić nawet, jeśli oznaczałoby to przepuszczenie innych pojazdów niebiorących udziału w zdarzeniu, a więc i utratę pozycji. Zakręty (Corner Rights)
CR-1 Aby mieć prawo do wewnętrznej strony zakrętu, musisz przed jego początkiem wypracować istotny overlap (pozycję do ataku) w stosunku do samochodu przed Tobą. "Istotny overlap" oznacza, że przód Twojego samochodu powinien znajdować się na wysokości miejsca kierowcy samochodu jadącego przed Tobą - jest to niezbędne minimum. W niektórych sytuacjach overlap powinien być większy. Kierowca przed Tobą ma prawo podążać wybranym przez siebie torem, jeżeli przed początkiem jego manewru nie został wypracowany istotny overlap.
CR-2 Jeżeli znaczący overlap został ustanowiony przed początkiem zakrętu, to kierowca z tyłu ma prawo do niezbędnego miejsca w zakręcie. Kierowca z przodu ma wtedy obowiązek takie miejsce pozostawić.
CR-2-A Samochód po zewnętrznej ma prawo do miejsca na całej długości zakrętu. Nie może więc być przyciskany do brzegu w drodze do końca zakrętu.
CR-2-B Samochód po wewnętrznej ma prawo do miejsca na całej długości zakrętu. Nie może więc być przyciskany do brzegu w drodze do wierzchołka zakrętu. Kierowca z przodu może oczywiście walczyć o pozycję, z zachowaniem miejsca dla kierowcy z tyłu. Manewr polegający na wejściu po wewnętrznej samochodu, który rozpoczął manewr skrętu, a bez wypracowanego istotnego overlap'u, jest czasem określany jako "barge passing". Jest to wysoce ryzykowny manewr, zarówno dla Ciebie, jak i dla innych. Jeżeli spowodujesz wtedy wypadek, nie masz żadnych praw.
CR-3 Jeżeli kierowca z przodu popełnił błąd stwarzający warunki do bycia wyprzedzonym, to kierowca z tyłu ma prawo zaatakować jego pozycję - z zachowaniem ostrożności - bez względu na wypracowany wcześniej overlap, lub jego brak.
Jazda defensywna (Defensive Driving)
DD-1 Samochód wiodący ma prawo jechać na prostej po wybranym przez siebie torze. Ma prawo wykonać jeden ruch w celu zablokowania atakującego pojazdu. Po tym jednak musi pozostać na tej pozycji tak długo, jak atakujący pozostaje pod jej wpływem. Potem oczywiście, w miarę zbliżania się do zakrętu, może powrócić na wybrany przez siebie tor jazdy.
DD-2 Samochód wiodący ma prawo przejechać zakręt po wybranym przez siebie torze.
Powrót do wyścigu po wypadku/sytuacji niebezpiecznej (Recovering from an incident)
RI-1 Kierowca powracający do wyścigu ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować wszelkie możliwe zagrożenia, jakie może stanowić dla innych uczestników wyścigu niebiorących udziału w danym incydencie. Jeżeli znajdziesz się poza trasą, stosuje się zasady dotyczące powrotu na trasę po wypadnięciu z niej. Powrót na trasę po wypadnięciu z niej (Returning to the track after an off)
RT-1 Kierowca powracający na tor ma obowiązek zminimalizowania zagrożenia, jakie może stanowić dla innych pojazdów.
RT-2 "Przyklejenie" do bandy lub ściany także traktuje się jako wypadnięcie. RT-3 Samochody na torze mają pierwszeństwo ponad pojazdami nań powracającymi.
RT-4 Nie wjeżdżaj na trasę tyłem, dopóki nie jest to absolutnie konieczne.

Wydarzenia

Gdzie jesteśmy